Somila en Zanalee Projek

Die twee Gr.12 Leerders gaan fondsinsameling hou vir Onse-Kaia

Somila Landu Mnr HSV 2023
Somila en Zanalee VMG Facebook Couple HSV 2023
Zanalee Jaars Mej HSV 2023